בית חם לקיה אומר תודה!
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
בית חם יחדיו לקייה הרים את הכפפה והבנות יצאו לומר תודה.
שאפו לכולכם, בתים חמים יחדיו ו נוער לתת
פעילות מבורכת ומחממת לבב.
תודה!
Adi Levron Atia
נוער לתת