בית לנערות נפגעות סמים
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

"המודל המשפחתי" הינה תכנית משלימה לנערות המשתמשות בסמים ואלכוהול ומטופלות במרכזי נוער

בבאר שבע. בשעות הבוקר הנערות נמצאות במרכזי היום ולאחר מכן הן מגיעות לבית המשפחה המאמצת

בה הן מקיימות אורח חיים נורמטיבי, משתתפות בפעילויות פנאי, תרבות וחינוך. הנערות מלוות על ידי צוות

מקצועי ומשולבות במסגרת לתקופה של שנה עד שנה וחצי. מודל זה הינו ייחודי וחדשני, שקיבל תמיכה מקרן

רש"י ומהקרן לילדים ונוער בסיכון, ובו משולבות 4 נערות בכל יחידת זמן. בשלוש השנים האחרונות שהו 

במסגרת זו 12 נערות לתקופות של חודש עד שנה וחצי. נערות אלו משולבות כיום במערכת החינוך, הרווחה,

לימודים ושרות לאומי.


התמכרות הינה מחלה כרונית ומחקרים מראים כי ללא סיוע של הסביבה, הסיכוי לחזור לשימוש בסמים הינו כ-95%.

השימוש בחומרים ממכרים על ידי הנערות החל בשל ניתוק פיזי או נפשי ממשפחות המוצא, קשרים הרסניים עם קרוביהם ובדרך כלל עקב תפקוד הורי לקוי.

לנערות חסר עורף משפחתי המסוגל לסייע להן בתהליך הגמילה, מתוך כך המשמעות של חזרתן לבית, אשר היה הגורם הראשון לבריחה לסמים, עלול

להשיבן למעגל השימוש בחומרים ממכרים.

תוכנית זו משלימה את הטיפול בהתמכרות הניתן במרכזי יום, מקנה הרגלים ומיומנויות חיים נורמטיביים ומגורים במסגרת משפחתית, בקהילה. מודל זה

מאפשר יצירת רצף טיפולי, מגן ותומך ובכך מגדיל את סיכויי הגמילה של הנערות. בעת שהותן במסגרת, מתקיימים מפגשים עם ההורים הביולוגיים על מנת

לאפשר לנערה לחזור לבית שבו גם ההורים עברו תהליך לימוד וריפוי.

שותפים קרן רש"י, הקרן לילדים ונוער בסיכון (המוסד לביטוח הלאומי), משרד הרווחה ועיריית באר שבע.