בית מזור- הצלחות
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

בשנת 2008 התבקשה עמותת יחדיו, המתמחה בהפעלת תוכניות חברתיות בדרום, להפעיל את משפחתוני בית מזור, זאת לאור נסיונה

הרב בפיתוח וניהול תוכניות ושירותים לבני נוער בסיכון בפרט, ומעונות פנימייתיים במודל משפחתי בכלל.

פנימית בית מזור מהווה מסגרת משפחתית לילדים ששהוצאו מבתיהם, הנותנת מענה לבעיות התנהגותיות, למחלות כרוניות ולבעיות

רגשיות. כל הילדים משולבים בקהילה, לומדים בבתי ספר בעיר ומשתתפים בחוגי העשרה ופעילות פנאי כמו שאר בני גילם.

מחמם את הלב לקבל הערכה המשבחת את הפעילות המבורכת של בית מזור. שאו ברכה והמשיכו להצליח. גאים בכם בית מזור!!!