דיור מוגן ירוחם - בית רקפת
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
מסגרת הדיור המוגן של עמותת יחדיו מספקת פתרון מגורים לאנשים המאובחנים כבעלי

מגבלה שכלית התפתחותית קל - בינוני מירוחם והסביבה כמו כן המסגרת קולטת אנשים

אשר אובחנו כאוכלוסיית שיקום ואוטיסטים.
הדיור המוגן מספק לדיירים את צרכיהם

הבסיסיים ומהווה עבורם בית בקהילה ובסמוך לבני משפחותיהם.

מטרות המסגרת המסגרת פועלת להקניית מיומנויות חיים לדייר, מיומנויות תקשורת

בינאישית תקינה, מיומנויות חברתיות, היגיינה אישית וניהול משק בית במטרה לעודד

לעצמאות בחיי היום יום. עיקרה של התוכנית הינה על פי צרכיו, רצונותיו ויכולותיו של כל דייר

ודיירת וניתובם לעבר מיצוי הפוטנציאל הגלום בו.

המסגרת מעניקה תוכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים. הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים

במסגרות תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה.

הבית מעניק תוכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים: הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים במסגרות

תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה. במהלך השנה מתקיימות

פעילויות משותפות לכל הדיירים גם מחוץ לבית.

הצוות המלווה של המסגרת מורכב ממנהלת המסגרת, עובדת סוציאלית, אם בית ומדריכות, מדריכת אומנות ומדריכת מחשבים.

המסגרת נמצאת תחת פיקוח של משרד הרווחה – האגף לטיפול באדם המפגר ומופעל ע"י עמותת יחדיו.
 

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6585045
מייל:  
hadars@yachdav.org.il