דיירות בית רקפת בהפרשת חלה
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

דיירות בית רקפת השתתפו בהפרשת חלה במרכז קהילתי ירוחם של בית חב"ד. שנה טובה, גמר חתימה טובה
מינדי שרמן