הדרכה בגובה לעובדי העמותה
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
בטיחות יחדיו - הדרכת עבודה בגובה. 
התקנות קובעות שכל המבצע עבודה בגובה יעבור הכשרה
והסמכה אחת לשנתיים על ידי מדריך מוסמך ממשרד הכלכלה.
במפעל קרן אור |
 יחדיו עברו העובדים את ההדרכה לעבודה בגובה.