המדריך לגיל הרך
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
המרכז לגיל הרך של עמותת יחדיו מתמחה ומשלב מגוון רחב של נושאים העוסקים בהתפתחותו התקינה של הילד הכוללים העשרה,

טיפול רפואי קליני, הכשרת אנשי מקצוע, אבחון ואיתור בכל הפריפריה הדרומית.

מטרת המרכז לגיל היא יצירת רצף טיפולי המשלב מגוון רחב של תכניות תוך שיתוף פעולה עם העיר ומשאביה על מנת להביא למיצוי

מקסימלי של יכולות הילד ומשפחתו.

המודל כולל ...

יחידה להתפתחות הילד (בפיקוח משרד הבריאות) העוסקת באבחון, טיפול ומעקב אחר ילדים הזקוקים להתערבות טיפולית.

יחידה להעשרה התפתחותית, ויחידה הדרכה והכשרה לצוותים החינוכיים ולהורים.

מנהלת המרכז בקרית מלאכי רואיינה במקומון והעניקה המלצות להורים, טיפים והסבירה על פעילות המרכז.