הממונה על השיקום הארצי באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ביקרה באילת
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
הממונה על השיקום הארצי באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ביקרה באילת. הביקור כלל סיור ב"מיוחד" – מרכז תעסוקה שיקומי בהפעלת עמותת "יחדיו" ובמרכז התעסוקה של עמותת "אנוש" ודיון שבסיכומו הוחלט על הקמת מרכז שירות למשפחות.
מאיר אליהו