המשלחת הקוריאנית
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
מתינים למשלחת הקוריאנית. הכל מוכן לעילא ולעילא.
שאפו לכל הצוות שעזר בארגון - עמותת יחדיו - "העוגן הקהילתי"
מעש באר שבע, אשלים, מטה עמותת יחדיו