חג הרמאדן- בית חם לקיה 2016
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

נערות הבית החם בלקיה החלו בהכנות ובקישוט הבית החם לכבוד חג הראמדן. הנערות ציירו את סמלי החג, הכינו קישוטים לקירות הבית החם וכתבו ברכות זו לזו.
במהלך חודש הראמדן מתקיימות פעילויות ייחודיות ומותאמות בכל הבתים הערבים. כמו כן מתקיימת סעודת פתיחת צום בכל בית, עם השותפים שלנו מהרשויות.
רמדאן כרים, עמותת יחדיו.