חנוכה במפעל חושן- אבן שמואל 2016




 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav



 
רב נכותי חושן של עמותת יחדיו במועצה אזורית שפיר מאחל חג אורים שמח לכל בית ישראל.
חנוכיה יפהפיה נותנת לנו אור.
מספרת לי, משוררת לי על חופש ועל דרור.
חג שמח!