טו בשבט שמח מכפר רוח מדבר
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

לנטוע למען העתיד, לצמוח לכל הכיוונים, להתחבר לשורשים, לשתול בעבור הזדמנויות חדשות, לפרוח בלי גבולות ולקטוף את הפירות. בכפר רוח מדבר עושים את כל זה. ט"ו בשבט בכפר: