טיול מערך דיור עמותת יחדיו לשנת 2018
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
אז זהו נגמר טיול מערך דיור עמותת יחדיו לשנת 2018
תודה רבה לצוות על העבודה הקשה ותודה ענקית לדיירים שלנו
שאפשרו לנו להנות איתם ולזכור כמה הם אנשים מדהימים.
הילה סלפטר