יום המעשים הטובים בית מזור
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

ביום המעשים הטובים ילדי וצוות בית מזור כולל מתנדבי שנת השירות התנדבו במעון ויצ"ו בערד. במרץ גרפו גינות, סידרו ערוגות, קישטו סככות, צבעו והתקינו את הקישוטים שהכינו במשפחתון לאורך כל השבוע, קיבעו לוחות בתוך הכיתה ואף פינקו בארוחת מנחה חגיגית.

ערך הנתינה הוא ערך חשוב שאותו אנו רוצים לבסס כערך מוביל ומנחה בהתנהלות ילדינו. אנו שואפים שהילדים יעברו תהליך שבו הם מפתחים אמפטיה לזולת ולסביבה ומעניקים מעצמם למען החברה.

מזה כמה שנים ביום המעשים הטובים לא מגיעים אלינו למסגרת להתנדב אלא... אנו יוצאים אל הקהילה ומתנדבים.

ההתנדבות והנתינה של ילדינו והצוות אינם מתבצעים רק ביום המעשים הטובים אלא בכל יום ויום- אנו מעודדים את הילדים לעזור אחד לשני בתוך המשפחתון, לסייע לחבר בכיתה או לשכן בסביבת המשפחתון.


הקישוטים המקסימים שילדי בית משפחתון משפחתון יוסף הכינו לגן ויצ"ו אותו קישטו ביום המעשים הטובים.