יום מנהלים עמותת יחדיו 24.1.17
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

במסגרת יום מנהלי תוכניות ומטה של עמותת יחדיו, קיים הפורום סיור והכרות עם פרויקטי העמותה הבאים: 

קרית מלאכי - המרכז לגיל הרך, תוכנית מאור ומעון היום השיקומי. 

בוצע סיור במקלט לנשים בו הוצגה הרחבת התשתית שתתן מענה לנשים עם מתבגרים. בהמשך הגיע הפורום למרכז השיקומי תפעולי

קרן אור המהווה קפיצת מדרגה בפן התעסוקתי בתחום הצרכים המיוחדים. הפורום הדרים לירוחם וסייר במרכז לגיל הרך ובמעון היום.

במהלך היום מנהלי המסגרות הציגו את הפרויקטים השונים, יאיר סיכם והדגיש את הווקטורים בהם פועלת העמותה בתחום הגיל הרך

ועולם הצרכים המיוחדים, תוך הדגשה כי הפעילות בתחום הגיל הרך תורחב ותועמק מתוך כוונה להביא לשינוי בתחום וזו אחת ממשימות

היסוד של עמותת יחדיו.