יחידת המשך – מפעל קרן אור
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
כחלק מפעילות עמותת יחדיו בתחום המוגבלויות הקימה העמותה יחידה תעסוקתית שיקומית המעניקה שירות לאוכלוסייה עם מוגבלות

שכלית התפתחותית ברמה קל-בינוני, אשר מעניקה שדרוג תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות שכלית בבאר שבע.

המפעל נותן מענה  לעד- 50 משתקמים מאוכלוסיית מ.ש.ה בגילאי 21 ומעלה. המפעל הוקם במטרה לשדרג את עבודתם של העובדים

בעלי היכולת הגבוהה יותר ובכך להגדיל את סיכוייהם בשוק החופשי ברמת ההשתכרות.

המפעל הוקם בעמק שרה במבנה בגודל של כ 500 מ"ר מחברת מבנה תעשייה +מחסן גדול בשטח של כ 500 מ"ר נוספים, המבנה

עבר שיפוץ יסודי והתאמות בסטנדרט גבוה מאוד.

נרכש ציוד מותאם ומכונות פלופאק – מכונות אריזה ייחודיות.  קו ייצור פלופאק הינו קו ייצור חצי אוטומטי המיועד לאריזת חטיפים ומוצרי

מזון אחרים המגיעים למע"ש באריזות אישיות ומאגד בעטיפה מספר אריזות אישיות לכדי אריזה מסחרית. כיום ישנם מספר לקוחות

גדולים, הלקוח המרכזי  בהם הינו חברת אסם, עמה מצוי המע"ש בקשרי עבודה ופעילות משותפת רבת היקף ושנים, בימים אלו

מתקיימים גם מגעים עם חברת עלית.

מטרות המפעל:
  • שיקום וקידום מקצועי תעסוקתי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
  • הכנה לעולם העבודה בשוק החופשי בקהילה.
  • הקניית מיומנויות ,התנסויות, כלים, מסגרת ותמיכה מקצועית לשיפור עצמאות ותפקוד בתוך הקהילה.
  • מסגרת חברתית – קבוצת שווים.
 
תכנית היחידה התעסוקתית:
  • העסקת עד 50 מקבלי שירות בעבודות אריזה מגוונות ובהיקף גדול תוך הבטחת תנאי עבודה, סדר וניקיון הולמים.
  • שכר המשתקמים - על-פי תפוקה.
  • קידום המשוקמים הגבוהים ע"פ רמת האחריות הנדרשת מהם בתוך שני קווי הייצור.
  • שילוב מחוץ למע"ש ,במסגרת תעסוקה נתמכת .


פרטי התקשרות
טלפון:  08-6408400
מייל: 
dannim@yachdav.org.il