כנס לאמהות - מעגל החיים והתעסוקה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
כנס לאמהות - מעגל החיים והתעסוקה
כי פתרונות תעסוקה היא המהות שלנו ותעסוקת אמהות היא מטרה חשובה !
מרכז מעגל החיים והתעסוקה, אגף הרווחה עיריית באר שבע
Tal Slovo-Barbie
Aya Dvorin