מוקד למידה - עמותת יחדיו
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

השבוע ניפתח מוקד הלמידה של עמותת יחדיו.

עמותת יחדיו קלטה בשנה זו כ 22 סטודנטים לעבודה סוציאלית אשר עושים את הכשרתם המקצועית בחלק נירחב מהפרויקטים

המופעלים באמצעות עמותת יחדיו.

הסטודנטים מודרכים על ידי שלל עובדים סוציאלים ומנהלים בעמותת יחדיו.

את המפגש הראשון הוביל והעביר מנכל עמותת יחדיו מר יאיר באר, שמיקד את הרצאתו בנושא מדיניות, חזון העמותה ושיתופי הפעולה

הנרחבים של עמותת יחדיו.

הסטודנטים למדו על פועלה של העמותה ועבודתה הנירחבת בעולם הילד והנוער.