פתיחת מטבח רוח מדבר 15.4.18
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
חברי הועד המנהל , מנהלים, צוות המטה, צוות רוח מדבר וצוות אשלים,
היום הוא ציון דרך משמעותי נוסף לעמותת יחדיו.
היום פתחנו את מטבח רוח מדבר לבישול מקומי עבור מקבלי השרות בכפר.
בראייתי זהו צעד חשוב נוסף בקידום והפיתוח התשתיתי שאנו עושים בכפר בכל המישורים.
הערכה רבה לצוות אשלים על ההענות לאתגר החשוב, לצוות רוח מדבר לקייטרינג פאפא מישל של האחים לב שסיפק בשנים האחרונות מזון באופן שוטף לכפר רוח מדבר.
פרויקט מאתגר בעל חשיבות ליחדיו בטוחני שנעמוד בו ונרחיבו בהמשך לתוכניות נוספות בארגון.

תודה ובהצלחה !
יאיר