מירוץ הנגב בסימן כפר רוח מדבר יחדיו
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מועד מירוץ הנגב בסימן כפר רוח מדבר יחדיו מתקרב.
SAVE DE DATE
יום שישי, 3/3/2017, מסלולים 2,5,9 ק"מ. זינוק בין 9 ל 10:30 מ" רוח מדבר",  ליד אשלים*. 
זהו מרוץ מקצועי חברתי, שנועד לגיוס כספים לכפר הנגמלים היחיד בדרום. 
 המירוץ ביוזמת מכינת הנגב ובשיתוף עם הקהילה השיקומית "רוח מדבר"-עמותת יחדיו

פרטים נוספים, רישום או תרומה בקישור 
www.negevrun.org.il 
 או בפייסבוק "מרוץ הנגב"