מית"ר - עוגן קהילתי
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מרכז יום טיפולי רב תחומי הינו לבני נוער בגילאי 12-18 על קצה רצף הסיכון והסכנה

בקהילה, הזקוקים לסיוע ועזרה במגוון תחומים, אשר חלקם מנותקים ממסגרות פורמליות

וחלקם מגיעים לאחר שעות בית הספר ובני נוער המשולבים במסגרות החינוך השונות

בקהילה, אך שרויים בנשירה סמויה ובמגמת הידרדרות העלולות להביא למצבי סיכון, עבירה,

תחושת תסכול וייאוש – מכאן, המית"ר ישמש כרשת ביטחון.במית"ר מאפשרים לבני הנוער

להשלים פערים לימודיים עפ"י תוכנית אישית בשילוב פעילויות ותמיכה טיפולית. מטרת מית"ר

לצמצם את הניתוק בקרב בני הנוער במצבי סיכון ולאפשר להם חזרה והשתלבות בקהילה.

 
המסגרת הינה מסגרת טיפולית המשמש רשת ביטחון קהילתית ומתחייבת לקבלה ללא תנאי ומתן מענה ראשוני לכל נער ונערה

במצבי מצוקה ומשבר קשים, אשר יגיעו למרכז ו
בסיום תקופת זו (עד שנה וחצי) ישולבו הנערים במסגרות בקהילה (בתי ספר, עבודה,

צבא פנימייה וכו'). כמו כן במהלך תקופה זו ילמדו במסגרת תוכנית הי"לה וישלימו את שנות הלימוד הרלוונטיות לגילם.

 
חזון המרכז הוא מתן מענה טיפולי, חינוכי, חברתי ותעסוקתי לנוער מנותק במסגרת יום, דרך בניית תכניות קצרות טווח וארוכות טווח

אשר ממוקדות מטרה, בשיתוף פעולה עם הנער/ה, המשפחה והקהילה.

מטרות  המרכז חיזוק הקשרים המבניים הפנימיים אצל הנער, צמצום תופעת הניתוק בקרב בני נוער במצבי סיכון וסכנה באמצעות

מענה טיפולי – חינוכי –רב-תחומי משולב בקהילה ושילובם של בני הנוער למסגרות נורמטיביות בקהילה (בי"ס, צבא, תעסוקה, שירות

לאומי). המרכז אינו מתאים לבני נוער הסובלים ממחלת נפש או בעלי עבירות מין.

הגורמים המפנים למרכז הם גורמי טיפול ורווחה מאזור ב"ש : קציני ביקר סדיר, קציני מבחן ופניות עצמיות.

הפרויקט נמצא תחת פיקוח של משרד הרווחה ושירות לשיקום נוער בשיתוף עם עיריית ב"ש, ופרויקט היל"ה ומופעל ע"י עמותת יחדיו.פרטים להתקשרות
כתובת : רח' משה דיין 1, באר שבע

טלפון: 
08-6868618
מייל: itayo@yachdav.org.il