מית"ר

העוגן הקהילתי
המערך הטיפולי
תוכניות
לתרומה
התנדבות ושנת שירות
גלריה
דרושים
צור קשר
ניסויחדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי 

חזון – מתן מענה טיפולי, חינוכי, חברתי ותעסוקתי לנוער מנותק במסגרת יום, דרך בניית תכניות קצרות טווח וארוכות טווח אשר ממוקדות מטרה, בשיתוף פעולה עם הנער/ה, המשפחה והקהילה.
 
מטרות :
  • חיזוק הקשרים המבניים הפנימיים אצל הנער.
  • צמצום תופעת הניתוק בקרב בני נוער במצבי סיכון וסכנה באמצעות מענה טיפולי – חינוכי – רב-תחומי משולב בקהילה.
  • שילובם של בני הנוער למסגרות נורמטיביות בקהילה (בי"ס, צבא, תעסוקה, שירות לאומי).
יעדים :
  • בניית תכניות אישיות מותאמות לכל נער ונערה.
  • קשירת קשרים משמעותיים עם גורמי הטיפול המבוגרים (עו"ס, אנשי צוות, מתנדבים)
  • חיזוק הקשר של בני הנוער עם משפחותיהם, חיזוק המערך המשפחתי והתפקוד ההורי לטובת בני הנוער.
  • בניית מערך התפקודי של בני הנוער במגוון תחומי חיים (השכמה והתארגנות, הרגלי למידה, סדר וניקיון).
 
 אוכלוסיית היעד :
  1. בני נוער בגילאי 12 עד 18 על קצה רצף הסיכון והסכנה בקהילה, הזקוקים לסיוע ועזרה במגוון תחומים, אשר חלקם מנותקים ממסגרות פורמליות וחלקם מגיעים לאחר שעות בית הספר.
  2. בני נוער המשולבים במסגרות החינוך השונות בקהילה, אך שרויים בנשירה סמויה ובמגמת הידרדרות העלולות להביא למצבי סיכון, עבירה, תחושת תסכול וייאוש – מכאן, המית"ר ישמש כרשת ביטחון.
  3. אוכלוסיית היעד לא תכלול מחלת נפש פעילה, התמכרויות ועבריינות מין.
תהליך קליטה:

 אל המית"ר ניתן להגיע במספר דרכים: א. הגעה דרך גורם טיפול רווחה. ב. הגעה עצמית ללא הליך קליטה, אלא כניסה מיידית.