מסע לפולין- עמותת יחדיו
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
עמותת יחדיו מאחלת לחניכים שיצאו למסע פולין נסיעה טובה, מסע חוויתי ומעשיר. אתם היוצאים למסע פולין מבליטים כי ההוויה היהודית לא נכרתה.
טוב לחיות יחדיו בעד ארצנו. בארצנו....