מעון יום שיקומי "בית שלומית"
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
בית שולמיתמעון יום שיקומי יחדיוקריית מלאכי,  פתח את

שעריו במבנה החדש  עבור פעוטות עם עיכוב התפתחותי (עד גיל ) 3, לשנת

הלימודים תשע"ז  2016-2017.
 
חזון המעון: סביבה תומכת, אוהבת המעניקה ביטחון, תוך כדי ײשום

למידה חװײתית, ערכית ומעשית,  שהיא הצורה הטובהה והאופטימלית

להתפתחות הבריאה והיציבה של הילדים.

לכל ילד נבנית תוכנית שיקום אישית (תש"א) הכוללת את הצרכים הספציפיים, על בסיס הערכה רב מקצועית הנשענת על אבחונים

ותצפיות. בצוות חברים הגננת, העו"ס והצוות הפרארפואי (פיזיותרפיה, רפוי בעיסוק, ק. תקשורת) והתכנית נבנית בשיתוף ההורים.

תוכנית השיקום האישית מציבה את המטרות והיעדים של הפעוט, ומגדירה את פרקי הזמן המוערכים להשגתם, דרכי העבודה  ומדדים

אוביקטיביים להשגתם.
 
"סל שירותים" על פי חוק מעונות יום שיקומיים ניתן לפעוטות עד גיל 3 וכולל טיפולים פרטניים, יחידניים, ו/או קבוצתיים בהתאם לצורכי

הילדים שנקבעים על ידי הצוות המקצועי במקום.

התוכנית השיקומית הינה תוכנית פעילות אינטנסיבית, המוטמעת אל תוך הפעילות היומיומית בנוסף לטיפולים

הפרטניים
.

מתקיימת הערכה ובקרה שוטפת על ידי אנשי הצוות המקצועי, המאפשרת התאמה מתמשכת של התוכנית השיקומית

בהתאם למצב הפעוט
. התוכנית מתבצעת באופן שוטף ויומיומי על ידי הסייעות הצמודות, ושאר אנשי הצוות במקום.

במקביל ההורים מודרכים באותה תוכנית. ההדרכה נותנת כלים טיפוליים מעשיים, יומיומיים, המאפשרים קיום המשכיות

הרצף הטיפולי
, הגברת רמת האינטנסיביות הטיפולית והמעורבות של המטפל בחיי הילד המטופל על ידו. בכך כולנו, צוות

ומשפחה
הופכים לאנשי המפתח בקידום ושיפור יכולות הילדים.
פרטי התקשרות:
מזכירות: 086493843
מייל: naamaf@yachdav.org.il