מערך דיור באר שבע
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מערך הדיור לבעלי קשיי תפקוד והסתגלות מופעל על ידי עמותת יחדיו. התוכנית מספקת רצף

של מענים טיפוליים ושיקומיים עבור בוגרים מעל גיל 18 בעלי צרכים מיוחדים המוכרים לאגף

השיקום. בעלי 40 אחוזי נכות כללית לפחות ומאופיינים בקשיי תפקוד והסתגלות, בעלי

אינטליגנציה גבולית וליקויי למידה. מערך הדיור משלב פתרון מגורים והקניית כישורי חיים

להתמודדות כוללת בחיי היום יום של הבוגר ומהווה סביבה חברתית טיפולית מכילה המבטיחה

איכות חיים וטיפול מיטבי.
מטרות התוכנית פיתוח והקניית מיומנויות תפקודיות בתחומי חיים שונים: מיומנויות ראשוניות ושניוניות, הרגלי חיים, קשרים חברתיים ובין אישיים, פיתוח

הרגלי עבודה, חינוך לזוגיות ולחיי משפחה, פיתוח מיומנויות שעות הפנאי תוך שאיפה תמידית לעצמאות הדיירים בתחומים אלו.

המערך כולל

הוסטל: ההוסטל מהווה יחידה טיפולית, שיקומית אינטנסיבית בתוך מערך הדיור.השהות בהוסטל מוגבל בזמן (עד שנתיים). מטרת

הדירה הנה הענקת 
מסגרת מאפשרת למיצוי הפוטנציאל האישי על ידי בניית תוכנית קידום אישית, כל זאת תוך ליווי צוות רב מקצועי 24

שעות ביממה.


דירות הכשרה: דירת ההכשרה מיועדת לדיירים אשר עתידים לרכוש הקניית מיומנויות בכל תחומי החיים ומהווה יחידה טיפולית

ושיקומית בתוך מערך 
הדיור. השהות בדירת ההכשרה מוגבל בזמן (עד שנה). מטרת הדירה הנה הענקת מסגרת מאפשרת למיצוי

הפוטנציאל האישי על ידי בניית תוכנית קידום 
אישית. בתום התהליך בהוסטל / בדירת ההכשרה מנותבים הדיירים על פי רמת התפקוד

האינדיבידואלית שלהם לאחת משתי מסגרות ההמשך במערך:


דירה טיפולית: הדירה הטיפולית מהווה יחידה שיקומית בתוך מערך הדיור. בדירה הטיפולית ניתן לשהות לאורך תקופה ממושכת אשר

אינה מוגבלת בזמן.


המסגרת עוסקת בשימור תפקודים קיימים בלווי, פיקוח ובהמשך הקניית מיומנויות בהתאם ליכולותיהם של הדיירים.כל זאת על ידי

הפעלת צוות של 24 שעות 
ביממה.

דירות לווין: דירות הלווין מהוות מסגרת שיקומית בתוך מערך הדיור. הדיירים השוהים בדירות הלווין מסוגלים לקיים רמת תפקוד

עצמאית ולהימצא במסגרת 
תעסוקתית לפחות חמש שעות ביום, תחת לווי ותמיכה על ידי אנשי מקצוע.


הפרויקט מופעל ע"י עמותת יחדיו במימון ובפיקוח מקצועי של אגף השיקום, משרד הרווחה ובתמיכת קרן רש"י ורשויות מקומיות.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208021
מייל: hilas@yachdav.org.il