מע"ש אופקים
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
מע"ש אופקים הינה מסגרת יום תעסוקתית המיועדת לאוכלוסייה הלוקה במגבלה שכלית

התפתחותית ברמות קל- בינוני, בני 21 ומעלה.

חזון המע"ש:

טיפוח הפוטנציאל השיקומי הטמון בכל משתקם לפי יכולותיו, כישוריו והעדפותיו, תוך מתן

דגש מרכזי על הכשרה לחיי עבודה ותעסוקה עצמאית.

 
מטרת התכנית:

מטרות המסגרת הן שיקום וקידום מקצועי, הכנה ושילובם של המשתקמים בעולם העבודה בשוק החופשי, הקניית מיומנויות, התנסויות,

כלים, הרגלים, מסגרת ותמיכה מקצועית לשיפור עצמאותם ותפקודם של המשתקמים בתוך הקהילה, מסגרת חברתית בה מתקיימות

פעילויות העשרה ותרבות.

הפעילות מתקיימת 5 ימים בשבוע. החניכים מופנים על ידי משרד הרווחה (האגף מ.ש.ה).

המפעל מציע אפשרויות תעסוקה מגוונות  כגון:  אריזת נייר אפייה, אריזת נרות, חנוכיות, עבודה ממפעל פלקסטרוניקס.

בשנת 2014 הוקם כיוזמה של העמותה - מע"ש תעשייתי במפעל "flextronixs"– מפעל אלקטרוניקה באזור התעשייה באופקים,

המפעל קלט  עשרה חניכים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ושילב אותם בתוך קווי העבודה ( בליווי מדריך שלנו).

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208026
מייל: 
Hadars@yachdav.org.il