מרכז מתבגרים הורים - עוגן קהילתי
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי

הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל

מעגלי חייהם: האישי, משפחתי וחברתי, תוך השארת המתבגרים בסביבתם הטבעית במשפחה

ובקהילה.המרכז מיועד להורים המבקשים לשפר את מערכות היחסים והתקשורת בינם לבין

ילדיהם מתבגרים , מתבגרים בגילאי 12-18 עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים, מתבגרים אלו

משולבים, רובם, במסגרות נורמטיביות. תכני הטיפול מתמקדים במערכת היחסים בין המתבגר להוריו. ההתייחסות היא לצורכי כל פרט

ולצורכי המערכת הורים-מתבגרים. במרכז עובדים מטפליםמשפחתיים. בנוסף למתודה זו עובדת במרכז פסיכודרמטיסטית המפעילה

גם קבוצות הורים.


מטרות המרכז צמצום מצבי הסיכון של המתבגרים, שיפור תפקוד ההורים בטיפול ובהתייחסות למתבגר ושיקום היחסים בין מתבגרים

והוריהם, ביסוס המרכז כמשאב מקצועי לאנשי מקצוע ואנשי מקצוע רלוונטיים לאוכלוסיית המטופלים במרכז (מחנכים, יועצות, עו"ס

וכו'), גיוס שירותים ומשאבים נוספיםלביסוס ופיתוח המרכז ומתן מענים נוספים לצורכי המתבגרים.


הקבלה למרכז היא דרך ועדות לתכנון טיפול והערכה המתקיימות בלשכות הרווחה.

במרכז מסלול טיפול נוסף - "קצר מועד" (  16-20 מפגשים ) אליו מופנות המשפחות ע"י גורמי ביה"ס והרווחה ללא קיום ועדת תכנון

וטיפול.

מרכז מתבגרים הורים הננמצא תחת פיקוח של משרד הרווחה ומופעל ע"י עמותת יחדיו.

ישנם צוותי היגוי למרכז (צוות רחב וצוות מצומצם) השותפים בו נציגים ממשרד הרווחה, החינוך, עיריית באר שבע," עמותת "נוער",

וה"עוגן הקהילתי".


פרטי התקשרות
כתובת: רח' משה דיין 1, באר שבע

טלפון: 08-6868660
מייל:
yaronl@yachdav.org.il