נושמים לרווחה סיום הכשרת מלווים מחזור ב
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

נושמים לרווחה, הכשרת מלווים מחזור ב שהכשירה 23 מלוות חדשות.
30 שעות מתוך 60 שעות. במחוז היום 44 מלווים שנמצאים במחלקות לשירותים חברתיים, ב17 רשויות בדרום. המלווים מסייעים לעובד הסוציאלי במחלקה בטיפול במשפחות החיות בעוני והדרה. סה״כ 550 משפחות יקבלו מענה במחוז.