נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

נושמים לרווחה הינה תכנית  הוליסטית המהווה  את תכנית הדגל של משרד הרווחה לטיפול וסיוע למשפחות החיות בעוני והדרה חברתית.

אוכלוסיית היעד:

3200 משפחות ברחבי הארץ מלוות על ידי עובדים סוציאליים המסתייעים במלווים שמסייעים למשפחות במימוש תכנית ההתערבות

שנבנית ביחד עם המשפחה. במחוז דרום, מיושמת התכנית על ידי עמותת יחדיו ב-18 יישובים בקרב 550 משפחות.

בנוסף, בכל אחד מ - 18 היישובים אמור לקום מרכז עוצמה שנותן מענים קבוצתיים לצרכים הממופים בקרב לקוחות המחלקה

לשירותים חברתיים ומענים פרטניים בסיוע למשפחות בתיווך אקטיבי לשירותים ומיצוי זכויותיהן. המשמעות היא, שהשרות הניתן

באמצעות התכנית מקיף משפחות רבות נוספות בכל יישוב.

הגורם המפעיל:

התכנית מופעלת בשותפות של שלושה גורמים: משרד הרווחה, ג'וינט ישראל וקרן רש"י. במחוז דרום, עמותת יחדיו זכתה במכרז

להפעלת 46 מלווים והיא אחראית להפעלה ולתכלול של העבודה הנעשית על ידי כל הגורמים במחוז.  העמותה אחראית לגיוס,

הכשרה , הדרכה והפעלה של המלווים במחלקות לשירותים חברתיים ולהכשרתם ומתן הדרכה חודשית לעובדים הסוציאליים במחוז.

כמו כן, להקמתו ותפעולו של מרכז עוצמה בכל יישוב.

מטרת התכנית:

סיוע בשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני והדרה חברתית בתחומי חיים שונים המושפעים מהחיים בעוני והדרה.


פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208062
מייל:
talr@yachdav.org.il