סמינר קיץ - הכנה לשירות לאומי - קתדרת יחדיו
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
במסגרת קתדרת יחדיו מתקיים סמינר קיץ בן ארבעה ימים מרוכזים המהווים הכנה לשירות הלאומי במגוון מסגרות בכל רחבי הארץ לקראת שנת ההתנדבות הבאה עמותת שלומית - שירות לאומי אזרחי.
Adi Levron Atia