'בזכות המקלט נולדתי מחדש'
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

שתי נשים חזרו אל מי שעזרו להן להשתקם מהאלימות שחוו בבית שלהן.

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-672330