פורחים במדבר - כפר רוח מדבר
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
כפר רוח מדבר.
לא מוותרים על שום תלמיד.
הרוח, המדבר ובית הספר בכפר.