פורים שמח בית מזור ערד
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
הילדים וצוות בית מזור יחדיו בערד חילקו משלוחי מנות לעשרה גופים בעיר שתומכים ומלווים.
גם לראש העיר העניקו משלוח מנות.

חג פורים שמח יחדיו!