צוות מע"ש ב"ש גיבוש
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
הצוות המקסים של מע״ש יחד באר שבע יצא לגיבוש והעשרה. תהנו ותחייכו!!!!!
אבישי בן יעיש

Galit Elmakiyes