קורס תעסוקתי- הובלת שינוי תעסוקתי בקרב אוכלוסיות מועטות הזדמנות
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav