ראיון ברשת ב' 8.7.15
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מנכ"ל העמותה מר יאיר באר, מנהלת המקלט - ג'ולי קייט ומנהלת כפר רוח מדבר- ראיון ברשת ב'