שבועות שמח במטה יחדיו
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
חג שמח!
כולנו היינו שם, רגע במעמד הר סיני, לקבל את התורה!
שבועות שמח יחדיו.
Vicky Visokovski