שבועות שמח ממעון יום ירוחם





 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav



 
חג שבועות שמח מילדי וצוות מעון יום יחדיו ירוחם!!