שנה טובה מעמותת יחדיו תשע"ז
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
שנת יחדיו מאושרת ומתוקה לכולנו, אמן.
שאך נבורך מן הסבלנות והסובלנות.
נחסוך בביקורת, נעתיר אמפטיה.
פחות לשפוט לחוב, יותר לדון לכף זכות.
שנת ערכים וערבות הדדית....
שהרי, דרך ארץ קדמה לתורה.
בברכת שנת יחדיו טובה ומתוקה לכל עם ישראל, לכל אזרחי המדינה. לכל בני האדם. לכל כולם. אמן...