שנת שרות

העוגן הקהילתי
המערך הטיפולי
תוכניות
לתרומה
התנדבות ושנת שירות
גלריה
דרושים
צור קשר
ניסויחדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי 

 שנת  שירות בכפר "העוגן הקהילתי"
 
במסגרות "העוגן הקהילתי" קיימת קומונה בת 13 ש"ש.
הש"ש הוא חלק אינטגרלי וחשוב מצוות המסגרת, בעל תחומי אחריות רבים, ועובד בצמוד  לצוות הישיר.
תפקיד הש"ש הוא לדאוג למכלול הצרכים של הנערים במסגרת, ולהוות כח עזר משמעותי לצוות הישיר.
אנו רואים את תפקיד הש"ש כתפקיד חשוב במערך הטיפולי, ומעודדים את צמיחתו והתפתחותו האישית. 
לכן, הש"ש משתתף בישיבות צוות, ימי השתלמות, קבוצות הדרכה וכן מקבל הדרכה פרטנית.
הש"ש משולב לעבודה לאורך היום ובהתאם לדרישות של התנועה הקיבוצית ולצורכי "העוגן הקהילתי".
 
חיי הקומונה
פן משמעותי נוסף הוא חיי הקומונה. הש"ש חיים בקומונה בתוך הכפר, בדירה פרטית. הם לומדים כיצד לחיות חיים משותפים הדדיים ועצמאיים. 
כקומונה הם אחראים על העברת פעילויות כפריות משותפות בחגים ובמועדים שונים.   
 
מיון הש"ש:
מיון הש"ש נערך בחודשים אוקטובר עד ינואר בשנה הקודמת לשנת השירות (בזמן היות המועמד לשנת שרות בכיתה י"ב).
ה"עוגן הקהילתי" עובד בצמוד לתק"מ, וההרשמה יכולה להיעשות אך ורק דרך אתר התק"מ ובשלב הבא דרך "העוגן הקהילתי".
לאחר ההפניה אלינו דרך התק"מ, יוזמנו המועמדים ליום מיון בחברת השמה דרך התק"מ.
המעוניינים להמשיך בתהליך יוזמנו לכנס מיון בן יומיים במהלך הימים חמישי ושישי של השבוע.

 
לסיכום, חשוב לומר כי שנת השירות בכפר "העוגן הקהילתי" הינה הזדמנות לא רק לתרום ולהעניק לאחר, אלא גם להיתרם. זוהי הזדמנות לחוויה יוצאת דופן של צמיחה אישית והתבגרות משמעותית!