תודה למתנדבי בארי בקורת הגג בראשית בכפר העוגן הקהילתי
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

אנשים טובים באמצע הדרך, תודה למתנדבי בארי בקורת הגג בראשית
בכפר העוגן הקהילתי של יחדיו.