אות הוקרה והערכה מטעם קרן ״שלם״ על שכנות טובה ושותפות
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
משפחת יחיא, צביה ומשה, השכנים של מערך הדיור של עמותת יחדיו
באופקים קיבלו אות הוקרה והערכה מטעם קרן ״שלם״ על שכנות טובה ושותפות.

Aya Dvorin
Hadar Shmuell

קרן שלם