אות הוקרה ע"ש מרים הופרט ליזמות וחדשנות מקצועיים ניתן לעמותת יחדיו - נערות משנות עולם
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
אות הוקרה ע"ש מרים הופרט ליזמות וחדשנות מקצועיים ניתן לעמותת יחדיו - נערות משנות עולם.
הערכה רבה לעדי לברון עטיה מנהלת בתים חמים ולעו"ס נור שמעי, דוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון.