top of page

אפיק - התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית

המרכז נותן מענה לילדים מתחת לגיל 12 (גיל האחריות הפלילית) אשר פגעו מינית בילדים אחרים. כמו כן, ניתן טיפול לבני נוער הנושאים מתוקף גילם באחריות פלילית אולם מסיבות שונות לא הוגשה כנגדם תלונה במשטרה.

עם דובי
די

 "אפיק" התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית

עם עליית מספר הדיווחים וההבנה שילדים הפוגעים מינית, זקוקים לטיפול ייחודי על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו במיוחד לכך, הוקם המרכז לאבחון וטיפול בילדים ובני נוער בעלי התנהגות מינית
פוגענית או בלתי מותאמת, באזור באר שבע והדרום. המרכז נותן מענה לילדים מתחת לגיל 12 (גיל האחריות הפלילית) אשר פגעו מינית בילדים אחרים. כמו כן, ניתן טיפול לבני נוער הנושאים מתוקף גילם באחריות פלילית אולם מסיבות שונות לא הוגשה כנגדם תלונה במשטרה ולפיכך אינם מקבלים טיפול במסגרת שירות המבחן לנוער.

המרכז הוקם ביזמת יחדיו ובשיתוף משרדי החינוך והרווחה, במטרה לסייע לחברה הישראלית להתמודד עם הבעיה של אלימות מינית.
 

מטרת הטיפול הנה להביא להפסקת ההתנהגות הפוגעת ומניעת הישנותה, תוך התחקות אחר הגורמים האינדיבידואליים, אשר הביאו להתנהגות המינית הפוגעת. בנוסף, רואה המרכז חשיבות רבה בהפעלת מערך הסברה והדרכה לאנשי מקצועות הטיפול והחינוך במטרה להביא להגברת המודעות לתופעה ולבסס התמודדות מערכתית טובה ויעילה יותר עם ריבוי המקרים של פגיעה מינית בין ילדים.

לכל מטופל נקבעת תכנית טיפול באופן ייחודי, בהתאם להמלצות הערכת הסיכון והצרכים במרכז כנדבך ראשון בתהליך הטיפול.

הערכה זו קובעת את מידת המסוכנות של הילד לפגיעה מינית חוזרת ולפיה נבנית תכנית מוגנות אשר מסיעת למטופל, להתמודד טוב יותר במצבים המעמידים אותו בסיכון להתנהגות מינית פוגענית. תכנית זו נקבעת תוך שיתוף פעולה בין גורמים שונים בסביבתו של המטופל כגון: פקיד סעד, בני משפחה, עו"ס המשפחה וגורמי רווחה וחינוך נוספים הנמצאים בקשר עם המטופל ומשפחתו.

תכנית הטיפול כוללת מגוון מרכיבים שונים ובהם: טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי בשילוב עם שיטות טיפול השלכתיות (טיפול באמצעים אומנותיים, ביבליותרפיה ועוד) וכן הדרכת הורים. משך הטיפול נקבע על-פי צרכי המטופל עד לפרק זמן מקסימאלי של 18 חודשי טיפול. הטיפול במרכז ניתן על-ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, אשר הוכשרו לטפל בילדים ובני נוער בעלי התנהגות מינית פוגעת.
 
עם ריבוי המקרים של פגיעה מינית בין ילדים המרכז רואה חשיבות רבה בהפעלת מערך הסברה והדרכה לאנשי מקצועות הטיפול והחינוך במטרה להביא הגברת המודעות לתופעה ולבסס התמודדות.פרטי התקשרות
טלפון: 08-6279679
פקס:  08-6279680
מייל: afikcenter@yachdav.org.il

bottom of page