top of page

בית חווה

בית חווה בירוחם הינו מסגרת הארכת יום לילדים עם צרכים מיוחדים. המסגרת מספקת מענה לילדים אשר אובחנו כבעלי פיגור קל – בינוני. המסגרת פועלת לאימון המשתתפים לכישורי חיים, קשרים חברתיים ובילוי שעות הפנאי.

בית חווה - 8
בית חווה - 5
בית חווה - 7
בית חווה - 3
בית חווה - 1
בית חווה - 2
בית חווה - 6

בית חווה

בית חווה בירוחם הינו מסגרת הארכת יום לילדים עם צרכים מיוחדים. המסגרת מספקת מענה לילדים אשר אובחנו כבעלי מגבלה שכלית התפתחותית קל- בינוני, תסמונת דאון, על הרצף של אוטיזם.


המסגרת פועלת לאימון המשתתפים לכישורי חיים, קשרים חברתיים ובילוי שעות הפנאי ומסיעת לילדים להפנים תחושת ביטחון ושליטה שיסייעו להם במהלך חייהם. מסגרת זו מהווה מקור תמיכה חשוב עבור הילדים ומשפחותיהם ומעלה באופן משמעותי את איכות חייהם.

בית חווה פועל חמישה ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים, כאשר הילדים חוזרים מבתי הספר לחינוך מיוחד בדימונה ובבאר שבע.


במהלך שעות הפעילות הילדים מקבלים ארוחה קלה ומשתתפים בפעילויות מגוונות כגון: פעילות יצירה לגירוי ושיפור יכולות, חוגים שונים לפיתוח מיומנויות, פעילות משותפת לכל החניכים סביב חגי ישראל. לכל ילד נבנתה תכנית התערבות טיפולית ובה מפורטות המטרות, היעדים והדרכים להשגתם. רכזת המסגרת והמתנדבים פועלים למען קידומם של הילדים בהתאם לתוכניות אלו באופן פרטני וקבוצתי.

הצוות המלווה של המסגרת מורכב ממנהלת, מדריכה, ומתנדבים.
המסגרת נמצאת תחת פיקוח של משרד הרווחה ומופעלת ע"י עמותת יחדיו.

 

פרטי התקשרות

כתובת אשר סנקר 21, ירוחם
טלפון: 08-6583225
דוא"ל: mindells@yachdav.org.il

bottom of page