top of page

המרכז לגיל הרך - ירוחם

המרכז לגיל הרך הוא אחד השירותים המרכזיים הניתנים לקהילה ובקהילה באמצעות מגוון רחב של תכניות לאוכלוסיית הילדים הצעירים, בני משפחותיהם ולאנשי המקצוע המטפלים.

3f0963aa-7ae7-4817-a1be-dd082e96218c
דלת פתוחה
תנועה 1
תנועה וצליל
1b252593-2978-406a-bb1c-8532388b63ab
זוגי

המרכז לגיל רך ירוחם

המרכז לגיל הרך הוא אחד השירותים המרכזיים הניתנים לקהילה ובקהילה באמצעות מגוון רחב של תכניות לאוכלוסיית הילדים הצעירים, בני משפחותיהם ולאנשי המקצוע המטפלים. המרכז הינו לילדים בגילאי לידה עד 6 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים בירוחם ויישובי הסביבה. המרכז עונה על צרכים בתחום התפתחותי ורגשי של הילד ומשפחתו, בדגש על קשר הורה ילד. התוכנית  מפעילה תכניות אבחון, טיפול, איתור ומניעה, וכמוכן טיפוח והעשרה לילדים בגיל הרך ולהוריהם.

בתוכנית  ניתנים שירותים פרא-רפואיים בתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוג התפתחותי, תרפיסטים ועבודה סוציאלית.

מטרות המרכז ריכוז התאמה ויישום של כל התוכניות לגיל הרך ביישוב, בנית מערך עבודה שמטרתו תיאום בין כל הגורמים המקצועיים הבאים במגע עם הילד, המשפחה, איתור ילדים בעלי עיכוב התפתחותי וטיפול בהם במסגרת הקהילה, בניית תכניות התערבות עבור הורים, במטרה לשפר ולחזק את המיומנויות ההוריות, להעלות את המודעות בהורים לצרכי הילד וסיפוקם, פיתוח כוח מקצועי בתחום הפרא רפואי, איגום המשאבים הקיימים בישוב בתחום, הדרכה והעשרה לאנשי המקצוע ולצוותים החינוכיים בישוב בתחום ההתפתחותי, הדרכה והעשרה להורים לילדים בגילאי לידה עד 6.
 
שותפים לפרויקט קרן רש"י, מועצה מקומית ירוחם, משרד החינוך, משרד התמ"ת

 

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6680485
מייל: tamib@yachdav.org.il 

bottom of page