top of page

המרכז לגיל הרך - מצפה רמון

המרכז לגיל הרך במצפה רמון- מפעיל תכניות אבחון, טיפול , איתור ומניעה, וכן תכניות טיפוח והעשרה לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.

המרכז לגיל הרך מצפה רמון

המרכז לגיל הרך במצפה רמון- מפעיל תכניות אבחון, טיפול , איתור ומניעה, וכן תכניות טיפוח והעשרה לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם. המרכז מיועד לילדים בגילאי לידה-9 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים במצפה רמון והסביבה.
במרכז יחידה התפתחותית הנותנת שירותים פרא-רפואיים בתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוג התפתחותי, טיפול בתנועה ועבודה סוציאלית.
בנוסף, המרכז מתכלל את כל הפעילות לגיל הרך ביישוב, כולל תיאום בין הגורמים השונים בישוב ובניית תכניות משותפות.

מטרות המרכז איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים וסביבתיים, במטרה להעניק התערבות מוקדמת לאלו הזקוקים לכך, ולאפשר
לכל ילד מיצוי הפוטנציאל הגלום בו, ותפקודו הכללי ובמסגרות החינוך, צמצום פערים בהנגשת שירותים ותכניות בגיל הרך בין אוכלוסיית הפריפריה למרכז הארץ, הרחבת המודעות בקרב הורים לילדים בגיל הרך, לצרכים  של ילדיהם ומתן כלים אפקטיביים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפניהם כהורים, בשלבי ההתפתחות השונים של ילדם, העלאת רמת המקצועיות של הצוות החינוכי-טיפולי העובד עם אוכלוסיית הגיל הרך ביישוב, יצירת שיתופי-פעולה ועבודה מערכתית בתחום הגיל הרך ברשות, ריכוז ותכלול מערך השירותים היישובי בגיל הרך והנגשתו לכלל הצרכנים: הורים, משפחה וקהילה.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6587348 
מייל:  navity@yachdav.org.il

bottom of page