top of page
Yair beer.jpg

דבר המנכ"ל יאיר באר:
 

עמותת יחדיו באר שבע והדרום, נוסדה בשת 1999 מתוך מגמה לפתח ולהנגיש שירותים חברתיים מתקדמים לאוכלוסיות הדרום, תוך כדי נשיאת דגל של עשייה חברתית וחינוכית.
יחדיו מביאה לידי ביטוי מחויבות ארוכת השנים של משפחת לוואן לצמצום הפערים החבריים במדינת ישראל.
הארגון מוביל חזון המתמקד בבניית חברה שוויונית בהקטנת הפערים החברתיים לקידום החינוך והחברה.
יחדיו מניעה תהליכים עמוקים של שינוי חברתי באמצעות עשרות תכניות ופרויקטים חדשניים ברחבי הדרום ומספקת הזדמנויות למוביליות חברתית והעצמה לאוכלוסייה המוחלשת בדרום. 

אנו מובילים, מפתחים, תומכים ושותפים ביזמות חברתית פורצת דרך בגישה יצירתית ממוקדת תוצאות בכדי ליצור השפעה חברתית. 

הארגון משפיע על אלפי אנשים, בני נוער וילדים באמצעות שילובם וקידומם החברתי.

אני מזמין אתכם לעיין באתר העמותה החדש ולהתרשם מאיכות פועלה של העמותה.

בברכה,

יאיר באר

bottom of page