top of page

דיון מוגן אופקים

המסגרת מספקת פתרון מגורים לאנשים המאובחנים כבעלי פיגור שכלי קל - בינוני מאופקים ומהפריפריה הקרובה (אשכול ומרחבים).

IMG-20160714-WA0007
3
IMG-20170704-WA0022 (1)

דיור מוגן אופקים

מסגרת הדיור המוגן של עמותת יחדיו מספקת פתרון מגורים לאנשים המאובחנים כבעלי מגבלה שכלית התפתחותית קל - בינוני מאופקים. הדיור המוגן מספק לדיירים את צרכיהם הבסיסיים ומהווה עבורם בית בקהילה ובסמוך לבני משפחותיהם.

מטרות המסגרת: המסגרת פועלת להקניית מיומנויות חיים לדייר, מיומנויות תקשורת בינאישית תקינה, מיומנויות חברתיות, היגיינה אישית וניהול משק בית במטרה לעודד לעצמאות בחיי היום יום.

עיקרה של התוכנית הינה על פי צרכיו, רצונותיו ויכולותיו של כל דייר ודיירת וניתובם לעבר מיצוי הפוטנציאל הגלום בו. המסגרת מעניקה תכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים. הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים במסגרות תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה.

הבית מעניק תכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים: הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים במסגרות תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה. במהלך השנה מתקיימות פעילויות משותפות לכל הדיירים גם מחוץ לבית.
 

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6916478
מייל: hadars@yachdav.org.il

bottom of page