top of page

דיור מוגן ירוחם - בית רקפת

המסגרת מספקת פתרון מגורים לאנשים אשר אובחנו כבעלי פיגור קל בינוני מירוחם והסביבה כמו כן המסגרת קולטת אנשים אשר אובחנו כאוכלוסיית שיקום ואוטיסטים.

בית רקפת

דיור מוגן ירוחם - בית רקפת

מסגרת הדיור המוגן של עמותת יחדיו מספקת פתרון מגורים לאנשים המאובחנים כבעלי מגבלה שכלית התפתחותית קל - בינוני מירוחם והסביבה כמו כן המסגרת קולטת אנשים אשר אובחנו כאוכלוסיית שיקום ואוטיסטים. הדיור המוגן מספק לדיירים את צרכיהם הבסיסיים ומהווה עבורם בית בקהילה ובסמוך לבני משפחותיהם.
מטרות המסגרת: המסגרת פועלת להקניית מיומנויות חיים לדייר, מיומנויות תקשורת
בינאישית תקינה, מיומנויות חברתיות, היגיינה אישית וניהול משק בית במטרה לעודד לעצמאות בחיי היום יום. עיקרה של התוכנית הינה על פי צרכיו, רצונותיו ויכולותיו של כל דייר ודיירת וניתובם לעבר מיצוי הפוטנציאל הגלום בו.
המסגרת מעניקה תכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים. הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים במסגרות תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה.
הבית מעניק תכניות שיקום והקניית מיומנויות חיים: הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה. בשעות הבוקר נמצאים הדיירים במסגרות תעסוקה מוגנת ועבודה בשוק החופשי וביתר היום נהנים מפעילות ונוטלים חלק בחוגים שונים בקהילה. במהלך השנה מתקיימות פעילויות משותפות לכל הדיירים גם מחוץ לבית. הצוות המלווה של המסגרת מורכב ממנהלת המסגרת, עובדת סוציאלית, אם בית ומדריכות, מדריכת אומנות ומדריכת מחשבים. המסגרת נמצאת תחת פיקוח של משרד הרווחה – האגף לטיפול באדם המפגר ומופעל ע"י עמותת יחדיו.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6585045
מייל: hadars@yachdav.org.il

 

bottom of page